MELDE KRAV MOT DEPOSITUMSGARANTIEN

For å kunne melde et krav mot depositumsgarantien må du vite om depositumsgarantien ble tegnet før eller etter 22.07.2016. Finner du ikke garantidokumentet eller vet ikke når den ble tegnet kan vi hjelpe deg om du sender en e-post til post@husleie.no eller ringer oss på 61 60 47 50 (hverdager mellom 10:00 og 15:00).